Wijzigingsvoorstellen Asscher oa jeugdloon en transitievergoeding

Gisteren presenteerde Minister Asscher een fiks aantal wijzigingsvoorstellen aan de Tweede Kamer.

In vogelvlucht; met iets meer details over het minimumloon, zodat u weer op de hoogte bent:

Minimum(jeugd)loon

Het huidige wettelijke minimumloon is € 1.524,60 bruto per maand. Dit geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere werknemers gelden lagere bedragen. Het Kabinet stelt voor om deze dit vanaf 2017 te verlagen naar 22 jaar en ouder; en vanaf 2019 naar 21 jaar. Nu is het minimumloon voor een 21-jarige nog 72,5% van het minimumloon van een 23-jarige.
Daarnaast gaat het minimumjeugdloon voor mensen vanaf 18 jaar omhoog. Deze stijging van werkgeverslasten zal worden gecompenseerd, nl. door deze groep ook onder de de subsidieregeling "lage inkomensvoordeel"(Liv) te gaan laten vallen, die per 1 januari 2017 zal worden ingevoerd.
Asscher gaat ook kijken naar een eenduidig begrip van het Wettelijke minimumloon per UUR. Dit wordt nu nog berekend op basis van het normale aantal uren dat in een sector als voltijds geldt. Zo is het minimum-uurloon in een sector waar 40 uur wordt gewerkt nu lager dan dat in een sector waar 38 uur de norm is. Ook gaat Asscher kijken naar hoe meerwerk in dit kader minimaal moet worden beloond.
Ook minimumloon moet ook voor stukloon gaan gelden.
Het verbod op inhoudingen op het minimumloon gaat pas in per 1 januari 2017. Echter inhoudingen voor huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekering blijven mogelijk, wellicht gaan hier wel maxima aan worden gesteld.

Seizoenswerk

Voor echt seizoenswerk (afhankelijk van oa klimaat) hoeft er straks nog maar weer 3 maand te zitten tussen contracten voor bepaalde tijd in plaats van de huidige 6. Dit is goed nieuws voor oa de recreatiesector (agrarische sector had al overeenstemming).

Transitievergoeding

Asscher gaat voor MKB-bedrijven de rekening voor de transitievergoeding in specifieke gevallen zoals na 2 jaar ziekte, neerleggen bij UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte

Eisen re-integratie 2e spoor worden versoepeld; oordeel bedrijfsarts wordt essentieel bij inzet 2e spoor
Werkgevers en werknemers kunnen vervroegde IVA-uitkering aan gaan vragen
Asscher gaat in overleg met verzuim-verzekeraars om plotselinge premieverhogingen na ziekteperioden te voorkomen
Asscher is in gesprek met werkgevers en werknemers om te kijken naar mogelijkheden te komen tot maximaal 170% loondoorbetaling in 2 jaar. Dit was eigenlijk al een oude afspraak met de sociale partners, maar in veel Cao's zijn er toch hogere vergoedingen afgesproken (bijv. Metaalnijverheid).

Wordt ongetwijfeld vervolgd....

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2017 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws