WAB 2020: wijzigingen transitievergoeding

Het zal weinigen zijn ontgaan, maar de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt er aan. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, dan zijn er per 1 januari 2020 een aantal veranderingen te verwachten. Bijvoorbeeld dat er straks weer 3 tijdelijke contracten in 3 jaar (is nu 2 jaar) mogen worden aangeboden (tenzij Cao anders bepaalt).
 
De komende tijd zullen we per wijziging wat dieper ingaan op de gevolgen van alle veranderingen. Dit keer:
 
Wijzigingen in de transitievergoeding
  1. Werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer wiens contract niet wordt verlengd hebben recht op een transitievergoeding. Vanaf volgend jaar geldt dit voor iedere werknemer, ongeacht de lengte van het dienstverband. Dat houdt in dat zelfs werknemers wiens contract tijdens de proeftijd wordt beëindigd, recht krijgen op deze vergoeding. Dat betekent dat als het contract na 1 maand wordt beëindigd er een vergoeding moet worden betaald van (1/3 x maandsalaris)/12. Bij een brutosalaris van € 2.500 zou dat neerkomen op € 69,44. 
  2. De transitievergoeding gaat anders worden berekend. De hogere opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest wordt afgeschaft. Dat betekent dat werknemers met een lang dienstverband die worden ontslagen een minder hoge transitievergoeding zullen ontvangen.
  3. De compensatieregeling waarbij UWV de door werkgever betaalde transitievergoeding gaat terugbetalen wordt uitgebreid. Per april 2020 wordt een deel daarvan sowieso ingevoerd, nl. die bij langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer. Dit geldt ook voor als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is beëindigd en de werknemer bij einde dienstverband ziek was. NB: deze gaat met terugwerkende kracht gelden voor alle beëindigingen wegens deze reden op of na 1 juli 2015.
  4. Daarnaast komt er een compensatieregeling voor die gevallen waarin de onderneming is beëindigd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de eigenaar, of vanwege diens ziekte.
  5. Interessant is daarnaast nog, dat gekeken wordt naar verruiming van de mogelijkheden om door werkgever gemaakte kosten voor bijvoorbeeld opleiding, op de transitievergoeding in mindering te brengen.
 
Geen nieuwe wijzigingen, maar twee reminders over wijzigingen die al in 2015 waren vastgelegd: 
  1. Voor bedrijven tot 25 werknemers verdwijnt per 2020 de mogelijkheid een beroep te doen op het niet laten meetellen van dienstjaren van werknemers van voor 1 mei 2013. Dit kan alleen dit jaar dus nog bij bedrijfseconomisch ontslag.
  2. Voor werkgevers met 25 en meer werknemers eindigt per januari 2020 eindigt de tijdelijke regeling waarbij voor werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van minimaal 10 jaar een hogere transitievergoeding moet worden toegekend.


bron : info HR-consult nr 133
Weenink HR Consult

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws