LIV en LKV berekening tijdig (laten) controleren

Medio maart, in ieder geval voor 14 maart, ontvangen werkgevers die rechthebben op tegemoetkomingen op basis van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl) een berekening. Het gaat om het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Deze tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de gegevens die uit de maandelijkse aangifte loonheffingen worden gehaald. Laat deze berekening direct na ontvangst beoordelen door uw adviseur. Hij of zij kan aan de hand van uw salarisadministratie 2018 zien of de berekening juist is. Kijk zelf ook de berekening na en mist u bijvoorbeeld een werknemer op het overzicht waarvan u van mening bent dat hij/zij ook onder deze regeling valt laat het dan weten. Ook indien u uiterlijk 31 maart nog geen berekening heeft ontvangen laat het weten. Eventuele correcties kunnen tot 1 mei worden ingediend.

Mededeling

Let op: vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws