SPAWW verplicht ?

Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met de Stichting PAWW.

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van uw wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname aan de PAWW. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Steeds meer CAO's sluiten zich aan : recentelijk nog o.a. de cao voor de Hoveniers en de Apotheken.
Ontvangt u een schrijven van de SPAWW. Neem dan contact met uw salarisverwerker op zodat deze tijdig de regeling in het salarispakket kan zetten en de juiste inhouding en de aangifte kan verzorgen.
De premie voor 2019 bedraagt 0,3% en komt volledig voor rekening van de werknemer.

Meer info : https://www.spaww.nl/

Mededeling

Let op: vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws