Tijdig aanzeggen : Hoe en wanneer ?

Er is nog wel eens onduidelijkheid over het al dan niet aanzeggen van het einde of de voortzetting van een dienstverband. Daarom bij deze enige uitleg.
 
Sinds 1 januari 2015 moet werkgever op basis van art. 7:668 BW uiterlijk een maand voor de afgesproken einddatum van een contract schriftelijk bij werknemer aangeven of deze het dienstverband wel of niet voortzet. Dit geldt uitsluitend bij contracten van 6 maand of langer én waarin een concrete einddatum staat. Dus niet bij contracten voor de duur van een bepaald project, of bij vervanging van een zieke werknemer.
 
Als werkgever aanzegt dat het dienstverband wordt verlengd, dan moet deze aangeven tegen welke arbeidsvoorwaarden deze het dienstverband wil voortzetten. De wetgever heeft bedacht dat de werknemer op deze manier dan kan afwegen of voortzetten van het dienstverband gewenst is.
 
De sanctie op het niet tijdig melden is NIET dat het dienstverband niet eindigt. Dat eindigt gewoon van rechtswege op de afgesproken datum. Echter als niet tijdig wordt aangezegd, dan heeft werknemer recht op een schadevergoeding en wel ter hoogte van diens salaris over de dagen dat de aanzegging te laat is. Dat is dus maximaal 1 maand. Dat recht heeft werknemer dus ook als het contract wél wordt verlengd, en/of als werkgever het dienstverband verlengd, maar verzuimd te melden tegen welke arbeidsvoorwaarden.
 
Naast een goede planning van de einddata van contracten in de agenda lijkt dit probleem te ondervangen door reeds bij aangaan van de arbeidsovereenkomst op te nemen dat werkgever beëindiging van het contract aanzegt. Werkgever is dan in ieder geval op tijd.

Mededeling

Let op: vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws