Eigen risicodrager WGA/ZW

Daar gaan we weer.....

Voor 1 oktober a.s. moeten werkgevers kiezen of zij wel of niet verzekerd blijven bij UWV voor de WGA (vast en flex) ZW-premies. Gaat een werkgever bij UWV weg dan wordt deze eigenrisicodrager. Deze term is vaak wat verwarrend; want het betekent niet dat de werkgever het risico op betaling van WGA-uitkeringen zelf draagt. Een werkgever die eigenrisicodrager is moet zich nl verplicht herverzekeren.

In de overweging om wel of niet eigenrisicodrager te worden (kortaf ERD) speelt de hoogte van de premie die moet worden betaald een belangrijke rol. De vraag daarbij is: is de verzekeringsmaatschappij goedkoper dan UWV? De afgelopen jaren is gebleken dat dit in de praktijk lang niet altijd het geval is.

Gaat het om een kleine werkgever (loonsom tot ruim 3 ton); dan is er doorgaans niet heel veel voordeel te behalen. Indien een kleine werkgever (ex-)werknemers heeft 'veroorzaakt' met een WGA-uitkering zal een switch vaak niet profijtelijk kunnen zijn omdat deze werkgever geen individueel bepaalde premie betaald, maar een premie die gebaseerd is op diens gehele sector. Doet werkgever het al jaren juist beter dan de concullega's in de sector dan is overstappen wellicht wél aan te raden.
Werkgevers met een loonsom tussen de ruim 3 ton en ruim 3 miljoen worden betiteld als middelgroot en bij hen kan meer voordeel behaald worden. En dat geldt natuurlijk helemaal voor de grote werkgevers. Kijken naar of overstappen loont, wat de gevolgen daarvan zijn én of dat überhaupt mogelijk is, is echt maatwerk. Het kan best zijn dat het voor het ene bedrijf (tien)duizenden euro's scheelt terwijl bij een bedrijf dat net zo groot is, maar veel minder uitkeringen heeft 'veroorzaakt' (zo ziet UWV dat nou eenmaal...), beter bij UWV kan blijven omdat zij al een lage premie hebben.

Uiteraard is het ook van belang te kijken naar of UWV en verzekeraar hetzelfde bieden op het gebied van begeleiding van werkgever bij (dreigende) WGA-gevallen.

Omdat er vóór 1 oktober een keuze moet worden gemaakt kunt u in de zomer allerlei fraaie aanbiedingen van de verzekeraars verwachten.... Zit de organisatie al bij UWV en maakt men geen keuze dan blijft men automatisch publiek verzekerd. Indien werkgever wil stoppen met ERD en terug wil naar UWV, moet dit ook vóór 1 oktober worden aangegeven.

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2017 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws